Priser fra 1. januar 2024

Se venligst nedenstående takstblad. Alle priser er eksklusive moms. Afgifter m.v. bliver tilføjet senere.

Priser - Elnet Midt - pr. 1. januar 2024

 

Priser og gebyrer 2023

TYPE KR. INKL. MOMS

 

Erhverv A-høj (kr./MVA) 787.500,00
Erhverv A-lav (kr./MVA) 1.425.000,00
Erhverv B-høj (kr./A) 1.462,50
Erhverv B-lav (kr./A) 1.512,50
Erhverv C (kr./A) 1.587,50
Parcelhus (pr. tilslutning) 20.500,00
Bolig i tæt/lav bebyggelse (pr. tilslutning) 16.437,50
Lejlighed - standard (pr. tilslutning) 11.187,50
Lejlighed - stor (pr. tilslutning) 15.475,00
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (pr. tilslutning) 6.312,50
Kolonihavehus  (pr. tilslutning) 12.137,50
Små 1- og 3-fasede installationer (pr. tilslutning) 1.425,00
For kategorierne erhverv C, B-lav og B-høj betales for de første 25 A samme pris som for parcelhuse. Efterfølgende leveringsomfang betales pr. A efter priserne i tabellen.  

 

 

GEBYRER

KR. INKL. MOMS

Opkræves af netselskabet hos kunden

 
Betalingsaftale  (momsfri) 260,00
For sen betaling fra erhvervskunde (momsfri) Fastsat ved lov
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 1.287,50
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.400,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.800,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 825,00
Nedlæggelse af målerinstallation 962,50
Nedtagning af måler 1.187,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.812,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.862,50
Rykker til kunde ved for sen betaling (momsfri) Fastsat ved lov
Udbringning af måler 312,50
Forgæves kørsel (kunde) 900,00

Opkræves af elhandelsselskabet hos kunden på vegne af netselskabet

 
Aflæsningsbesøg 625,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)  (momsfri) 870,00
Fjernbetjent afbrydelse  (momsfri) 140,00
Fjernbetjent genåbning 175,00
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 412,50
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1.262,50
Opstart af fogedforretning 850,00
Genopsætning af nedtaget måler 1.200,00
Genåbning 812,50
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.587,50
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.862,50
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.762,50
Målerundersøgelse på stedet 1.337,50
Nedtagning af måler 1.200,00
Rykker for manglende selvaflæsning (momsfri) 90,00
Skønnet aflæsning 150,00
Forgæves kørsel  (momsfri) 720,00
Kontrolbesøg 1.037,50
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.562,50

Direkte til elhandler

 
For sen betaling fra elhandler (momsfri) Fastsat ved lov
Rykker til elhandler ved for sen betaling (momsfri) Fastsat ved lov

 

PR. 1/10 2023 - KUNDEKATEGORI C

Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 9,50 28,50 85,51
Elafgift til stat 69,70 69,70 69,70
Moms 19,80 24,55 38,80
Betaling i alt til Elnet Midt 99,00 122,75 194,01
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 113,00 136,75 208,01
 

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 537,00
Moms 134,25

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

671,25

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

SOMMER
April-
september

HVERDAG

SOMMER
April-september

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/10 2023 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 7,23 21,70 43,40
Elafgift til stat* 69,70 69,70 69,70
Moms 19,23 22,85 28,28
Betaling i alt til Elnet Midt 96,16 114,25 141,38
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 110,16 128,25 155,38

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 537,00
Moms 134,25

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

671,25

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

SOMMER
April-
september

HVERDAG


SOMMER
April-
september

WEEKEND/
HELLIGDAG

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/10 2023 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 2,79 8,38 16,77
Elafgift til stat* 69,70 69,70 69,70
Moms 18,12 19,52 21,62
Betaling i alt til Elnet Midt 90,61 97,60 108,09
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 104,61 111,60 122,09

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 4.451,00
Moms 1.112,75

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

5.563,75

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

SOMMER
April-
september

HVERDAG


SOMMER
April-
september

WEEKEND/
HELLIGDAG

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/10 2023 - KUNDEKATEGORI A-HØJ

Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 0,48 0,97 1,93
Elafgift til stat* 69,70 69,70 69,70
Moms 17,55 17,67 17,91
Betaling i alt til Elnet Midt 87,73 88,34 89,54
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 101,73 102,34 103,54

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 4.731,00
Moms 1.182,75

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

5.913,75

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

SOMMER
April-
september

HVERDAG


SOMMER
April-
september

WEEKEND/
HELLIGDAG

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/10 2023 - Indfødningstarif, samt rådighedstarif/-betaling

 

BETALING TIL ELNET MIDT

Kunde
C

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Kunde
B-lav

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Kunde
B-høj

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Kunde
A-høj

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Indfødningstarif 2,12 2,12 2,12 0,27
 

BETALING TIL
ELNET MIDT

Kunde
C

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Kunde
B-lav

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Kunde
B-høj

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Kunde
A-høj

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Rådighedstarif
Egenproducent med produktionsmåler
20,62 18,24 5,30 0,75
 

BETALING TIL
ELNET MIDT

Kunde
C

Pris i kroner
ekskl. moms pr. år

Kunde
B-lav

Pris i kroner
ekskl. moms pr. pr. år

Kunde
B-høj

Pris i kroner
ekskl. moms pr. år

Kunde
A-høj

Pris i kroner
ekskl. moms pr. år

Rådighedsbetaling
Egenproducent uden produktionsmåler
65,00 65,00 65,00 65,00

 

PR. 1/7 2023 - KUNDEKATEGORI C

Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 9,50 14,25 37,05
Elafgift til stat 69,70 69,70 69,70
Moms 19,80 20,99 26,69
Betaling i alt til Elnet Midt 99,00 104,94 133,44
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 113,00 118,94 147,44
 

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 537,00
Moms 134,25

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

671,25

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

SOMMER
April-
september

HVERDAG

SOMMER
April-september

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/7 2023 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 7,23 21,70 43,40
Elafgift til stat* 69,70 69,70 69,70
Moms 19,23 22,85 28,28
Betaling i alt til Elnet Midt 96,16 114,25 141,38
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 110,16 128,25 155,38

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 537,00
Moms 134,25

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

671,25

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

SOMMER
April-
september

HVERDAG


SOMMER
April-
september

WEEKEND/
HELLIGDAG

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/7 2023 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 2,79 8,38 16,77
Elafgift til stat* 69,70 69,70 69,70
Moms 18,12 19,52 21,62
Betaling i alt til Elnet Midt 90,61 97,60 108,09
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 104,61 111,60 122,09

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 4.451,00
Moms 1.112,75

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

5.563,75

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

SOMMER
April-
september

HVERDAG


SOMMER
April-
september

WEEKEND/
HELLIGDAG

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/7 2023 - KUNDEKATEGORI A-HØJ

Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 0,48 0,97 1,93
Elafgift til stat* 69,70 69,70 69,70
Moms 17,55 17,67 17,91
Betaling i alt til Elnet Midt 87,73 88,34 89,54
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 101,73 102,34 103,54

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 4.731,00
Moms 1.182,75

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

5.913,75

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

SOMMER
April-
september

HVERDAG


SOMMER
April-
september

WEEKEND/
HELLIGDAG

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/7 2023 - Indfødningstarif, samt rådighedstarif/-betaling

 

BETALING TIL ELNET MIDT

Kunde
C

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Kunde
B-lav

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Kunde
B-høj

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Kunde
A-høj

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Indfødningstarif 2,12 2,12 2,12 0,27
 

BETALING TIL
ELNET MIDT

Kunde
C

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Kunde
B-lav

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Kunde
B-høj

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Kunde
A-høj

Pris pr. kWh i øre
ekskl. moms

Rådighedstarif
Egenproducent med produktionsmåler
20,62 18,24 5,30 0,75
 

BETALING TIL
ELNET MIDT

Kunde
C

Pris i kroner
ekskl. moms pr. år

Kunde
B-lav

Pris i kroner
ekskl. moms pr. pr. år

Kunde
B-høj

Pris i kroner
ekskl. moms pr. år

Kunde
A-høj

Pris i kroner
ekskl. moms pr. år

Rådighedsbetaling
Egenproducent uden produktionsmåler
65,00 65,00 65,00 65,00

 

PR. 1/4 2023 - KUNDEKATEGORI C

Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 9,74 14,61 38,00
Elafgift til stat 0,80 0,80 0,80
Moms 2,64 3,85 9,7
Betaling i alt til Elnet Midt 13,18 19,26 48,50
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 27,18 33,26 62,50

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 424,00
Moms 106,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

530,00

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

SOMMER
April-
september

HVERDAG

SOMMER
April-september

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/4 2023 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 8,46 25,38 50,75
Elafgift til stat* 0,80 0,80 0,80
Moms 2,32 6,55 12,89
Betaling i alt til Elnet Midt 11,58 32,73 64,44
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 25,58 46,73 78,44

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 424,00
Moms 106,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

530,00

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

SOMMER
April-
september

HVERDAG


SOMMER
April-
september

WEEKEND/
HELLIGDAG

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/4 2023 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 6,83 20,49 40,99
Elafgift til stat* 0,80 0,80 0,80
Moms 1,91 5,32 10,45
Betaling i alt til Elnet Midt 9,54 26,61 52,24
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 23,54 40,61 66,24

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 3.426,00
Moms 856,50

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

4.282,50

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

SOMMER
April-
september

HVERDAG


SOMMER
April-
september

WEEKEND/
HELLIGDAG

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/1 2023 - KUNDEKATEGORI C

Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 9,74 29,23 87,69
Elafgift til stat 0,80 0,80 0,80
Moms 2,64 7,51 22,12
Betaling i alt til Elnet Midt 13,18 37,54 110,61
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 27,18 51,54 124,61

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 424,00
Moms 106,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

530,00

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

SOMMER
April-
september

HVERDAG

SOMMER
April-september

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/1 2023 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 8,46 25,38 50,75
Elafgift til stat* 0,80 0,80 0,80
Moms 2,32 6,55 12,89
Betaling i alt til Elnet Midt 11,58 32,73 64,44
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 25,58 46,73 78,44

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 424,00
Moms 106,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

530,00

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

SOMMER
April-
september

HVERDAG


SOMMER
April-
september

WEEKEND/
HELLIGDAG

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/1 2023 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 6,83 20,49 40,99
Elafgift til stat* 0,80 0,80 0,80
Moms 1,91 5,32 10,45
Betaling i alt til Elnet Midt 9,54 26,61 52,24
 

BETALING TIL ENERGINET

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 5,80 5,80 5,80
Systemtarif 5,40 5,40 5,40
Moms 2,80 2,80 2,80
Betaling i alt til Energinet.dk 14,00 14,00 14,00
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 23,54 40,61 66,24

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 3.426,00
Moms 856,50

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

4.282,50

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

SOMMER
April-
september

HVERDAG


SOMMER
April-
september

WEEKEND/
HELLIGDAG

VINTER
Oktober-
marts

HVERDAG


VINTER
Oktober-
marts

WEEKEND/
HELLIGDAG

00-01        
01-02        
02-03        
03-04        
04-05        
05-06        
06-07        
07-08        
08-09        
09-10        
10-11        
11-12        
12-13        
13-14        
14-15        
15-16        
16-17        
17-18        
18-19        
19-20        
20-21        
21-22        
22-23        
23-24        
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Helligdage:
1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 


Se venligst nedenstående takstblad for oplysninger om indfødningstarif, rådighedstarif eller effektbetaling.

Takstblad for indfødningstarif, rådighedstarif og effektbetaling 2023

Priser og gebyrer 2022

TYPE KR. INKL. MOMS

 

Erhverv A-høj (kr./MVA) 750.000,00
Erhverv A-lav (kr./MVA) 1.362.500,00
Erhverv B-høj (kr./A) 1.400,00
Erhverv B-lav (kr./A) 1.450,00
Erhverv C (kr./A) 1.512,50
Parcelhus (pr. tilslutning) 19.562,50
Bolig i tæt/lav bebyggelse (pr. tilslutning) 15.687,50
Lejlighed - standard (pr. tilslutning) 10.687,50
Lejlighed - stor (pr. tilslutning) 14.750,00
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (pr. tilslutning) 6.000,00
Kolonihavehus  (pr. tilslutning) 11.625,00
Små 1- og 3-fasede installationer (pr. tilslutning) 1.362,50

Klik her for at få yderligere oplysninger angående standardbetingelserne

 

GEBYRER

KR. INKL. MOMS

Opkræves af netselskabet hos kunden

 
Gebyr for indbetalingskort fremsendt pr. post eller i e-Boks 35,00
Gebyr for betalings- og leverandørservice 8,00
Betalingsaftale  (momsfri)  260,00
For sen betaling fra erhvervskunde Fastsat ved lov
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning (momsfri)  1.030,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1400,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.800,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 825,00
Nedlæggelse af målerinstallation 962,50
Nedtagning af måler 1.187,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.812,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.862,50
Rykker til kunde ved for sen betaling (momsfri) Fastsat ved lov
Udbringning af måler 312,50
Forgæves kørsel (kunde) 900,00

Opkræves af elhandelsselskabet hos kunden på vegne af netselskabet

 
Aflæsningsbesøg 625,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 1.087,50
Fjernbetjent afbrydelse 175,00
Fjernbetjent genåbning 175,00
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 412,50
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1.262,50
Opstart af fogedforretning 850,00
Genopsætning af nedtaget måler 1.200,00
Genåbning 812,50
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.587,50
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.862,50
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.762,50
Målerundersøgelse på stedet 1.337,50
Nedtagning af måler 1.200,00
Rykker for manglende selvaflæsning 112,50
Skønnet aflæsning 150,00
Forgæves kørsel 900,00
Kontrolbesøg 1.037,50
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.562,50

Direkte til elhandler

 
For sen betaling fra elhandler (momsfri) Fastsat ved lov
Rykker til elhandler ved for sen betaling (momsfri) Fastsat ved lov

 

PR. 1/10 2022 - KUNDEKATEGORI C

Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 21,91 65,62
Elafgift til stat* 72,30 72,30
Moms 23,55 34,48
Betaling i alt til Elnet Midt 117,76 172,40
 

BETALING TIL ENERGINET.DK

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 4,90 4,90
Systemtarif 6,10 6,10
Balancetarif 0,23 0,23
Moms 2,81 2,81
Betaling i alt til Energinet.dk 14,04 14,04
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 131,80 186,44


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 577,20
Moms 144,30

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

721,50

 

TIDSTABEL OVER LAV- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

VINTER
Oktober-marts

SOMMER
April-september

00-01    
01-02    
02-03    
03-04    
04-05    
05-06    
06-07    
07-08    
08-09    
09-10    
10-11    
11-12    
12-13    
13-14    
14-15    
15-16    
16-17    
17-18    
18-19    
19-20    
20-21    
21-22    
22-23    
23-24    
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Følgende dage er fastdefineret som lavlast dage:
I kundekategori C skelnes der ikke mellem hverdage, weekender eller helligdage.

 

 

 

PR. 1/10 2022 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
 

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 5,17 11,65 19,05
Elafgift til stat* 72,30 72,30 72,30
Moms 19,37 20,99 22,84
Betaling i alt til Elnet Midt 96,84 104,94 114,19

BETALING TIL ENERGINET.DK

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 4,90 4,90 4,90
Systemtarif 6,10 6,10 6,10
Balancetarif 0,23 0,23 0,23
Moms 2,81 2,81 2,81
Betaling i alt til Energinet.dk 14,04 14,04 14,04
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 110,88 118,98 128,23

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 577,20
Moms 144,30

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

721,50

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

VINTER
Oktober-marts

SOMMER
April-september

00-01    
01-02    
02-03    
03-04    
04-05    
05-06    
06-07    
07-08    
08-09    
09-10    
10-11    
11-12    
12-13    
13-14    
14-15    
15-16    
16-17    
17-18    
18-19    
19-20    
20-21    
21-22    
22-23    
23-24    
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Følgende dage er fastdefineret som lavlast dage:
Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

PR. 1/10 2022 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 3,75 9,25 15,76
Elafgift til stat* 72,30 72,30 72,30
Moms 19,01 20,39 22,02
Betaling i alt til Elnet Midt 95,06 101,94 110,08
 

BETALING TIL ENERGINET.DK

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 4,90 4,90 4,90
Systemtarif 6,10 6,10 6,10
Balancetarif 0,23 0,23 0,23
Moms 2,81 2,81 2,81
Betaling i alt til Energinet.dk 14,04 14,04 14,04
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 109,10 115,98 124,12

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.222,00
Moms 305,50

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.527,50

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

VINTER
Oktober-marts

SOMMER
April-september

00-01    
01-02    
02-03    
03-04    
04-05    
05-06    
06-07    
07-08    
08-09    
09-10    
10-11    
11-12    
12-13    
13-14    
14-15    
15-16    
16-17    
17-18    
18-19    
19-20    
20-21    
21-22    
22-23    
23-24    
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Følgende dage er fastdefineret som lavlast dage:
Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/7 2022 - KUNDEKATEGORI C

Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 17,25 51,67
Elafgift til stat*
Elafgiften er ændret pr. 1/7 2022
76,30 76,30
Moms 23,39 32,00
Betaling i alt til Elnet Midt 116,94 159,97
 

BETALING TIL ENERGINET.DK

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 4,90 4,90
Systemtarif 6,10 6,10
Balancetarif 0,23 0,23
Moms 2,81 2,81
Betaling i alt til Energinet.dk 14,04 14,04
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 130,98 174,01


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

TIDSTABEL OVER LAV- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

VINTER
Oktober-marts

SOMMER
April-september

00-01    
01-02    
02-03    
03-04    
04-05    
05-06    
06-07    
07-08    
08-09    
09-10    
10-11    
11-12    
12-13    
13-14    
14-15    
15-16    
16-17    
17-18    
18-19    
19-20    
20-21    
21-22    
22-23    
23-24    
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Følgende dage er fastdefineret som lavlast dage:
I kundekategori C skelnes der ikke mellem hverdage, weekender eller helligdage.

 

 

 

PR. 1/7 2022 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
 

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 4,07 9,17 15,00
Elafgift til stat*
Elafgiften er ændret pr. 1/7 2022
76,30 76,30 76,30
Moms 20,09 21,37 22,83
Betaling i alt til Elnet Midt 100,46 106,84 114,13
 

BETALING TIL ENERGINET.DK

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 4,90 4,90 4,90
Systemtarif 6,10 6,10 6,10
Balancetarif 0,23 0,23 0,23
Moms 2,81 2,81 2,81
Betaling i alt til Energinet.dk 14,04 14,04 14,04
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 114,50 120,88 128,16

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

VINTER
Oktober-marts

SOMMER
April-september

00-01    
01-02    
02-03    
03-04    
04-05    
05-06    
06-07    
07-08    
08-09    
09-10    
10-11    
11-12    
12-13    
13-14    
14-15    
15-16    
16-17    
17-18    
18-19    
19-20    
20-21    
21-22    
22-23    
23-24    
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Følgende dage er fastdefineret som lavlast dage:
Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

PR. 1/7 2022 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 2,95 7,28 12,41
Elafgift til stat*
Elafgiften er ændret pr. 1/7 2022
76,30 76,30 76,30
Moms 19,81 20,90 22,18
Betaling i alt til Elnet Midt 99,06 104,48 110,89
 

BETALING TIL ENERGINET.DK

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 4,90 4,90 4,90
Systemtarif 6,10 6,10 6,10
Balancetarif 0,23 0,23 0,23
Moms 2,81 2,81 2,81
Betaling i alt til Energinet.dk 14,04 14,04 14,04
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 113,10 118,52 124,93

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 948,00
Moms 237,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.185,00

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

VINTER
Oktober-marts

SOMMER
April-september

00-01    
01-02    
02-03    
03-04    
04-05    
05-06    
06-07    
07-08    
08-09    
09-10    
10-11    
11-12    
12-13    
13-14    
14-15    
15-16    
16-17    
17-18    
18-19    
19-20    
20-21    
21-22    
22-23    
23-24    
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Følgende dage er fastdefineret som lavlast dage:
Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/4 2022 - KUNDEKATEGORI C

Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 17,25 51,67
Elafgift til stat* 90,30 90,30
Moms 26,89 35,49
Betaling i alt til Elnet Midt 134,44 177,46
 

BETALING TIL ENERGINET.DK

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 4,90 4,90
Systemtarif 6,10 6,10
Balancetarif 0,23 0,23
Moms 2,81 2,81
Betaling i alt til Energinet.dk 14,04 14,04
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 148,48 191,50


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

TIDSTABEL OVER LAV- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

VINTER
Oktober-marts

SOMMER
April-september

00-01    
01-02    
02-03    
03-04    
04-05    
05-06    
06-07    
07-08    
08-09    
09-10    
10-11    
11-12    
12-13    
13-14    
14-15    
15-16    
16-17    
17-18    
18-19    
19-20    
20-21    
21-22    
22-23    
23-24    
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Følgende dage er fastdefineret som lavlast dage:
I kundekategori C skelnes der ikke mellem hverdage, weekender eller helligdage.

 

 

 

PR. 1/4 2022 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.
 

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 4,07 9,17 15,00
Elafgift til stat* 90,30 90,30 90,30
Moms 23,59 24,87 26,33
Betaling i alt til Elnet Midt 117,96 124,34 131,63
 

BETALING TIL ENERGINET.DK

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 4,90 4,90 4,90
Systemtarif 6,10 6,10 6,10
Balancetarif 0,23 0,23 0,23
Moms 2,81 2,81 2,81
Betaling i alt til Energinet.dk 14,04 14,04 14,04
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 132,00 138,38 145,67

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

VINTER
Oktober-marts

SOMMER
April-september

00-01    
01-02    
02-03    
03-04    
04-05    
05-06    
06-07    
07-08    
08-09    
09-10    
10-11    
11-12    
12-13    
13-14    
14-15    
15-16    
16-17    
17-18    
18-19    
19-20    
20-21    
21-22    
22-23    
23-24    
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Følgende dage er fastdefineret som lavlast dage:
Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

PR. 1/4 2022 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

Nettarif/transport 2,95 7,28 12,41
Elafgift til stat* 90,30 90,30 90,30
Moms 23,31 24,40 25,68
Betaling i alt til Elnet Midt 116,56 121,98 128,39
 

BETALING TIL ENERGINET.DK

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kwh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net 4,90 4,90 4,90
Systemtarif 6,10 6,10 6,10
Balancetarif 0,23 0,23 0,23
Moms 2,81 2,81 2,81
Betaling i alt til Energinet.dk 14,04 14,04 14,04
 

BETALING I ALT

LAVLAST
Pris pr. kWh i øre

HØJLAST
Pris pr. kWh i øre

SPIDSLAST
Pris pr. kWh i øre

I alt eksklusive strømprisen 130,60 136,02 142,43

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 948,00
Moms 237,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.185,00

 

TIDSTABEL TIL LAV-, HØJ- OG SPIDSLASTPERIODER

TIME

VINTER
Oktober-marts

SOMMER
April-september

00-01    
01-02    
02-03    
03-04    
04-05    
05-06    
06-07    
07-08    
08-09    
09-10    
10-11    
11-12    
12-13    
13-14    
14-15    
15-16    
16-17    
17-18    
18-19    
19-20    
20-21    
21-22    
22-23    
23-24    
 

Farveforklaring

Grøn = LAVLAST
Gul = HØJLAST
Rød = SPIDSLAST
 

Følgende dage er fastdefineret som lavlast dage:
Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. maj, 5. juni, 24.-26. december og 31. december.

 

PR. 1/1 2022 - KUNDEKATEGORI C

Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 15,61
Elafgift* Afgift til staten 90,30
Moms   26,48
Betaling i alt til Elnet Midt   132,39
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   2,81
Betaling i alt til Energinet.dk   14,04
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

146,43


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

PR. 1/1 2022 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 6,68
Elafgift Afgift til staten 90,30
Moms   24,25
Betaling i alt til Elnet Midt   121,23
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   2,81
Betaling i alt til Energinet.dk   14,04
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

135,27

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

PR. 1/1 2022 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 4,95
Elafgift Afgift til staten 90,30
Moms   23,81
Betaling i alt til Elnet Midt   119,06
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   2,81
Betaling i alt til Energinet.dk   14,04
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

133,10

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 948,00
Moms 237,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.185,00
keyboard_arrow_up