Spring til indhold

Priser 2023

Tilslutningsbidrag 2023

ART KRONER
Erhverv A-høj (kr./MVA) 630.000,00 787.500,00
Erhverv A-lav (kr./MVA) 1.140.000,00 1.425.000,00
Erhverv B-høj (kr./A) 1.170,00 1.462,50
Erhverv B-lav (kr./A) 1.210,00 1.512,50
Erhverv C (kr./A) 1.270,00 1.587,50
Parcelhus (pr. tilslutning) 16.400,00 20.500,00
Bolig i tæt/lav bebyggelse (pr. tilslutning) 13.150,00 16.437,50
Lejlighed - standard (pr. tilslutning) 8.950,00 11.187,50
Lejlighed - stor (pr. tilslutning) 12.380,00 15.475,00
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (pr. tilslutning) 5.050,00 6.312,50
Kolonihavehus (pr. tilslutning) 9.710,00 12.137,50
Små 1- og 3-fasede installationer (pr. tilslutning) 1.140,00 1.425,00
For kategorierne erhverv C, B-lav og B-høj betales for de første 25 A samme pris som for parcelhuse. Efterfølgende leveringsomfang betales pr. A efter priserne i tabellen.

Priser kundekategori C 2023

Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

PRIS FOR PERIODEN 1/12 - 31/12 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport (RABATPRIS) 4,75 5,94 14,25 17,81 42,76 53,45
PRIS PR. 1/10 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport 9,50 11,88 28,50 35,63 85,51 106,89
PRIS PR. 1/7 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport 9,50 11,88 14,25 17,81 37,05 46,31
PRIS PR. 1/4 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport 9,74 12,18 14,61 18,26 38,00 47,50
PRIS PR. 1/1 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport 9,74 12,18 29,23 36,54 87,69 109,61
ABONNEMENT PR. 1/7 2023 KRONER PR. ÅR
Abonnement 537,00 671,25
ABONNEMENT PR. 1/1 2023 KRONER PR. ÅR
Abonnement 424,00 530,00

Priser kundekategori B lav 2023

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

PRIS FOR PERIODEN 1/12 - 31/12 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport (RABATPRIS) 3,62 4,53 10,85 13,56 21,70 27,13
PRIS PR. 1/10 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport 7,23 9,04 21,70 27,13 43,40 54,25
PRIS PR. 1/7 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport 7,23 9,04 21,70 27,13 43,40 54,25
PRIS PR. 1/4 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport 8,46 10,58 25,38 31,73 50,75 63,44
PRIS PR. 1/1 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport 8,46 10,58 25,38 31,73 50,75 63,44
ABONNEMENT PR. 1/7 2023 KRONER PR. ÅR
Abonnement 537,00 671,25
ABONNEMENT PR. 1/1 2023 KRONER PR. ÅR
Abonnement 424,00 530,00

Priser kundekategori B høj 2023

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau. Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

PRIS FOR PERIODEN 1/12 - 31/12 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/KWH PR. ØRE
Nettarif/transport (RABATPRIS) 1,40 1,75 4,19 5,24 8,39 10,49
PRIS PR. 1/10 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/KWH PR. ØRE
Nettarif/transport 2,79 3,49 8,38 10,48 16,77 20,96
PRIS PR. 1/7 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/KWH PR. ØRE
Nettarif/transport 2,79 3,49 8,38 10,48 16,77 20,96
PRIS PR. 1/4 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/KWH PR. ØRE
Nettarif/transport 6,83 8,54 20,49 25,61 40,99 51,24
PRIS PR. 1/1 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport 6,83 8,54 20,49 25,61 40,99 51,24
ABONNEMENT PR. 1/7 2023 KRONER PR. ÅR
Abonnement 4.451,00 5.563,75
ABONNEMENT PR. 1/1 2023 KRONER PR. ÅR
Abonnement 3.426,00 4.282,50

Priser kundekategori A høj 2023

Se tidstabellen til lav-, høj- og spidslasttarifferne nedenfor.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

PRIS FOR PERIODEN 1/12 - 31/12 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport (RABATPRIS) 0,24 0,30 0,49 0,61 0,97 1,21
PRIS PR. 1/10 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport 0,48 0,60 0,97 1,21 1,93 2,41
PRIS PR. 1/7 2023 LAVLAST/ØRE PR. KWH HØJLAST/ØRE PR. KWH SPIDSLAST/ØRE PR. KWH
Nettarif/transport 0,48 0,60 0,97 1,21 1,93 2,41
ABONNEMENT PR 1/7 2023 KRONER
Abonnement 4.731,00 5.913,75

Indfødnings- og rådighedstariffer 2023

ART KUNDE C/ØRE PR. KWH KUNDE B-LAV/ØRE PR. KWH KUNDE B-HØJ/ØRE PR. KWH KUNDE A-HØJ/ØRE PR. KWH
Indfødningstarif 2,12 2,65 2,12 2,65 2,12 2,65 0,27 0,34
Rådighedstarif - egenproducent med produktionsmåler 20,62 25,78 18,24 22,80 5,30 6,63 0,75 0,94
ART KUNDE C/KRONER PR. ÅR KUNDE B-LAV/KRONER PR. ÅR KUNDE B-HØJ/KRONER PR. ÅR KUNDE A-HØJ/KRONER PR. ÅR
Rådighedstarif - egenproducent uden produktionsmåler 65,00 81,25 65,00 81,25 65,00 81,25 65,00 81,25

Gebyrer 2023

Gebyroversigt 2023

OPKRÆVES AF NETSELSKABET HOS KUNDEN KRONER
Betalingsaftale (momsfri) 260,00
For sen betaling fra erhvervskunde (momsfri) Fastsat ved lov
For sen betaling fra erhvervskunde 1.030,00 1.287,50
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120,00 1.400,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.440,00 1.800,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 660,00 825,00
Nedlæggelse af målerinstallation 770,00 962,50
Nedtagning af måler 950,00 1.187,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.250,00 2.812,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.490,00 1.862,50
Rykker til kunde ved for sen betaling (momsfri) Fastsat ved lov
Udbringning af måler 250,00 312,50
Forgæves kørsel (kunde) 720,00 900,00
OPKRÆVES AF ELHANDELSSELSKABET PÅ VEGNE AF NETSELSKABET KRONER
Aflæsningsbesøg 500,00 625,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) (momsfri) 870,00
Fjernbetjent afbrydelse (momsfri) 140,00
Fjernbetjent genåbning 140,00 175,00
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 330,00 412,50
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1.010,00 1.262,50
Opstart af fogedforretning 680,00 850,00
Genopsætning af nedtaget måler 960,00 1.200,00
Genåbning 650,00 812,50
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.270,00 1.587,50
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.490,00 1.862,50
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210,00 2.762,50
Målerundersøgelse på stedet 1.070,00 1.337,50
Nedtagning af måler 960,00 1.200,00
Rykker for manglende selvaflæsning (momsfri) 90,00
Skønnet aflæsning 120,00 150,00
Forgæves kørsel (momsfri) 720,00
Kontrolbesøg 830,00 1.037,50
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250,00 1.562,50
DIREKTE TIL ELHANDLER KRONER
For sen betaling fra elhandler (momsfri) Fastsat ved lov
For sen betaling fra elhandler (momsfri) Fastsat ved lov