Spring til indhold
Referater

Referater fra bestyrelsesmøder

Her kan du se referaterne fra bestyrelsesmøder i Elnet Midt. Klik på knappen for at åbne systemet til visning af referaterne. Du har også mulighed for at abonnere på nyheder fra bestyrelsen. Læs eventuelt mere om sammensætning af bestyrelsen m.v. nedenfor.

Du kan også se indkaldelsen og referatet fra den seneste generalforsamling ved at klikke på knappen nedenfor.

Abonnér på referater

Find relevant referat ved hjælp af søgning

Se alle referater fra tidligere afholdte møder

Sammensætning

Bestyrelsen i Elnet Midt består af fem medlemmer fra Viborg Byråd samt ét eksternt medlem med særlige kompetencer. Derudover er der en generalforsamlingsvalgt formand og en generalforsamlingsvalgt næstformand i bestyrelsen.

Medlemmer

Den nuværende bestyrelse består af:

Christian Hagelskjær Formand
Louise Meier Næstformand
Peter Juhl Bestyrelsesmedlem
Lars Mogensen Bestyrelsesmedlem
Kurt Johansen Bestyrelsesmedlem
Birthe Harritz Bestyrelsesmedlem
Martin Sanderhoff Bestyrelsesmedlem
Anne Zachariassen Bestyrelsesmedlem

Aflønning

Aflønning af bestyrelsesmedlemmer for perioden 1. januar 2024 - 31. marts 2025:

  • Årligt vederlag for formanden i Elnet Midt: 50.000 kroner
  • Årligt vederlag for næstformanden i Elnet Midt: 35.000 kroner