Spring til indhold

Udskiftning af stikledningssikringer

Elnet Midt har aftalt en forretningsgang med områdets autoriserede elinstallatører omkring udskiftning af stikledningssikringer. Aftalen er indgået for at sikre alle vores kunder og elforbrugere den bedst mulige service.

Vi betaler ...

Vi betaler for udskiftning af stikledningssikringer, som følge af:

  • Ælde
  • Beskadigelse fra træer, vejrlig eller fugle
  • Fejl i kabelskab

Du betaler ...

Du betaler for udskiftning af stikledningssikringer, som følge af:

  • Overbelastning eller kortslutning i installationen
  • Manglende tilpasning mellem installationens sikringsstørrelse og stikledningssikringsstørrelse i forsyningsnettets kabelskab/transformerstation.

Ingen refusion

Der er ingen refusion ved fejl eller afbrydelser.

Elnet Midt betaler ikke, hvis du som netkunde tilkalder en elinstallatør, når der er tale om fejl i forsyningsnettet, eller når strømmen er afbrudt af andre årsager.