Spring til indhold
Elmåler

Din elmåler

Du skal naturligvis kunne have tillid til, at din elmåler måler korrekt. Derfor benytter vi udelukkende typegodkendte og verificerede elmålere, der opfylder alle krav til målenøjagtighed og er godkendt på certificerede laboratorier.

Vejledninger

Din elmåler har forskellige funktioner/muligheder, som er beskrevet i nedenstående vejledning. Der er også en speciel vejledning til kunder med solceller.

Mistanke om fejl på elmåleren

Får du mistanke om fejl på din måler, skal du kontakte os på telefon 8928 8800. Viser måleren et unormalt højt forbrug, så hjælper vi dig med at finde en god forklaring. Skal der sættes en installationstekniker på sagen, vil du blive kontaktet inden for maksimalt tre arbejdsdage.

I nogle tilfælde bør der foretages et installationseftersyn eller en test af elmåleren på et godkendt laboratorium.

Du kan læse om reglerne for opsætning og kontrol af elmålere i nedenstående regler om tilslutning til nettet.

I tvivlstilfælde følger vi Ankenævnet på Energiområdet

Der registreres kun ganske få tilfælde af fejl på de omkring 2,7 mio. elmålere i de danske husstande. Opstår der tvivl om målerens nøjagtighed, så finder vi som regel en løsning alle kan være tilfredse med.

Er der ikke tegn på at et højt strømforbrug skyldes fejl ved elmåleren, så følger vi ankenævnets retningslinjer og afgørelser på energiområdet, som bygger på følgende grundlag:

”Udgangspunktet efter nævns- og retspraksis er, at når der ikke er tegn på målerfejl, påhviler det den forbruger, der påstår, at det målte forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, at dokumentere eller sandsynliggøre denne påstand”.

Ankenævnet på Energiområdet er et privat ankenævn, der er oprettet af energibranchen og Forbrugerrådet. Du kan læse mere om ankenævnet og om mulighederne for at klage hos "Ankenævnet på Energiområdet".