Hvem udskifter stikledningssikringer?

Elnet Midt har aftalt en forretningsgang med områdets autoriserede elinstallatører omkring udskiftning af stikledningssikringer. Aftalen er indgået for at sikre alle vores kunder og elforbrugere den bedst mulige service.

Forretningsgang

Elinstallatører udskifter stikledningssikringer

Aftalen betyder, at elinstallatørerne står for udskiftning af overbrændte stikledningssikringer i kabelskabe og på luftledningsstik i lavspændingsnet, som tilhører elforsyningen. Aftalen gælder uanset om det er elforsyningen eller netkunden, der skal betale for at få fejlen udbedret.

Hvem skal betale for udskiftningen?

Vi betaler for udskiftning af stikledningssikringer, som følge af:

  • Ælde.
  • Beskadigelse fra træer, vejrlig eller fugle.
  • Fejl i kabelskab.

Du betaler for udskiftning af stikledningssikringer, som følge af:  

  • Overbelastning eller kortslutning i installationen.
  • Manglende tilpasning mellem installationens sikringsstørrelse og stikledningssikringsstørrelse i forsyningsnettets kabelskab/transformerstation.

Ingen refusion ved fejl eller afbrydelser

Elnet Midt betaler ikke, hvis du som netkunde tilkalder en elinstallatør, når der er tale om fejl i forsyningsnettet, eller når strømmen er afbrudt af andre årsager.

Klik her for at se hele forretningsgangen vedrørende udskiftning af stikledningssikringer

keyboard_arrow_up