Din elmåler

Du skal naturligvis kunne have tillid til, at din elmåler måler korrekt. Derfor benytter vi udelukkende typegodkendte og verificerede elmålere, der opfylder alle krav til målenøjagtighed og er godkendt på certificerede laboratorier.

Vejledninger

Din elmåler har forskellige funktioner/muligheder, som er beskrevet i nedenstående vejledning. Der er også en speciel vejledning til kunder med solceller.

Vejledning - elmåler

Vejledning - solcellemåler

Mistanke om fejl på elmåleren

Får du mistanke om fejl på din måler, skal du kontakte os på telefon 8929 8800. Viser måleren et unormalt højt forbrug, så hjælper vi dig med at finde en god forklaring. Skal der sættes en installationstekniker på sagen, vil du blive kontaktet inden for maksimalt tre arbejdsdage.

I nogle tilfælde bør der foretages et installationseftersyn eller en test af elmåleren på et godkendt laboratorium.

Du kan læse om reglerne for opsætning og kontrol af elmålere i nedenstående regler om tilslutning til nettet.

Tilslutningsbestemmelser

I tvivlstilfælde følger vi Energiankenævnet

Der registreres kun ganske få tilfælde af fejl på de omkring 2,7 mio. elmålere i de danske husstande. Opstår der tvivl om målerens nøjagtighed, så finder vi som regel en løsning alle kan være tilfredse med.

Er der ikke tegn på at et højt strømforbrug skyldes fejl ved elmåleren, så følger vi Energiankenævnets  retningslinjer og afgørelser på energiområdet, som bygger på følgende grundlag:

”Udgangspunktet efter nævns- og retspraksis er, at når der ikke er tegn på målerfejl, påhviler det den forbruger, der påstår, at det målte forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, at dokumentere eller sandsynliggøre denne påstand”.

Energiankenævnet er et privat ankenævn, der er oprettet af energibranchen og Forbrugerrådet. Du kan læse mere om ankenævnet og om mulighederne for at klage på www.energianke.dk

Intelligente elmålere

Vi er på forkant med intelligente elmålere

Elnet Midt har tilbage i 2014 udskiftet selskabets elmålere til intelligente elmålere. Det har vi gjort for at være på forkant med Energistyrelsens krav om, at alle elmålere i Danmark skal være intelligente inden udgangen af 2020.

En intelligent elmåler giver grundlaget for fjernaflæsning, som fører til en nemmere arbejdsgang og besparelser for både Elnet Midt og vores kunder. Den intelligente elmåler kan både sende og modtage data, og på længere sigt giver det dig mulighed for at planlægge og spare på dit elforbrug, bl.a. vil der blive mulighed for at udnytte variable strømtakster på forskellige tidspunkter af døgnet.

Overordnet kan intelligente elmålere føre til en bedre udnyttelse af vores fælles ressourcer. Dermed er der også en miljømæssig gevinst på længere sigt.

keyboard_arrow_up