Bestyrelsesmøde

Møde nr. 1
 
Deltagere: Allan Clifford Christensen, Peter Juhl, Anders Korsbæk Jensen, Martin Sanderhoff, Ove Kent Jørgensen, Mette Urup
 
Fraværende:

Dagsorden


Link til pdf:
Tilslutning af solcellepark

Referat

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

Sag nr 9 fra 7. januar i Klima- og Miljøudvalget incl. bilag

Dagsorden


Link til pdf:
Afrapportering af finansiel politik

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Koncernens finansielle politik

Dagsorden


Link til pdf:
Generel orientering

Referat

Orienteringen blev taget til efterretning.

Dagsorden


Link til pdf:
Underskriftsblad
keyboard_arrow_up