Betaling til netselskabet

Priser og gebyrer 2021

TYPE KR. INKL. MOMS

 

Erhverv A-høj (kr./MVA) 737.000,00
Erhverv A-lav (kr./MVA) 1.362.500,00
Erhverv B-høj (kr./A) 1.387,50
Erhverv B-lav (kr./A) 1.437,50
Erhverv C (kr./A) 1.500,00
Parcelhus (pr. tilslutning) 19.437,50
Bolig i tæt/lav bebyggelse (pr. tilslutning) 15.562,50
Lejlighed - standard (pr. tilslutning) 10.625,00
Lejlighed - stor (pr. tilslutning) 14.687,50
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger (pr. tilslutning) 5.975,00
Kolonihavehus  (pr. tilslutning) 11.525,00
Små 1- og 3-fasede installationer (pr. tilslutning) 1.350,00

Klik her for at få yderligere oplysninger angående standardbetingelserne

Gebyroversigten er gældende fra den 1. januar 2021

GEBYRER

KR. INKL. MOMS

Opkræves af netselskabet hos kunden

 
Gebyr for indbetalingskort fremsendt pr. post eller i e-Boks
(gældende fra 1. januar - 31. juli)
45,00
Gebyr for indbetalingskort fremsendt pr. post eller i e-Boks
(gældende fra 1. august - 31. december)
35,00
Gebyr for betalings- og leverandørservice 8,00
Betalingsaftale  (momsfri)  260,00
For sen betaling fra erhvervskunde Fastsat ved lov
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning (momsfri)  1.030,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1400,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.800,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 825,00
Nedlæggelse af målerinstallation 962,50
Nedtagning af måler 1.187,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.812,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.862,50
Rykker til kunde ved for sen betaling (momsfri) Fastsat ved lov
Udbringning af måler 312,50
Forgæves kørsel (kunde) 900,00

Opkræves af elhandelsselskabet hos kunden på vegne af netselskabet

 
Aflæsningsbesøg 625,00
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 1.087,50
Fjernbetjent afbrydelse 175,00
Fjernbetjent genåbning 175,00
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 412,50
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager 1.262,50
Opstart af fogedforretning 850,00
Genopsætning af nedtaget måler 1.200,00
Genåbning 812,50
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.587,50
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.862,50
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.762,50
Målerundersøgelse på stedet 1.337,50
Nedtagning af måler 1.200,00
Rykker for manglende selvaflæsning 112,50
Skønnet aflæsning 150,00
Forgæves kørsel 900,00
Kontrolbesøg 1.037,50
Målerudskiftning på kundens foranledning 1.562,50

Direkte til elhandler

 
For sen betaling fra elhandler (momsfri) Fastsat ved lov
Rykker til elhandler ved for sen betaling (momsfri) Fastsat ved lov

 

PR. 1/10 2021 - KUNDEKATEGORI C

Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 12,50
Elafgift* Afgift til staten 90,00
Moms   25,63
Betaling i alt til Elnet Midt   128,13
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 0,00
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   2,81
Betaling i alt til Energinet.dk   14,04
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

142,17


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1.januar 2021 skal du kun betale 0,80 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

PR. 1/10 2021 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 5,68
Elafgift Afgift til staten 90,00
Moms   23,92
Betaling i alt til Elnet Midt   119,60
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 0,00
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   2,81
Betaling i alt til Energinet.dk   14,04
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

133,64

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

PR. 1/10 2021 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 3,95
Elafgift Afgift til staten 90,00
Moms   23,49
Betaling i alt til Elnet Midt   117,44
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 0,00
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   2,81
Betaling i alt til Energinet.dk   14,04
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

131,48

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 972,00
Moms 243,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.215,00

PR. 1/7 2021 - KUNDEKATEGORI C

Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 12,50
Elafgift* Afgift til staten 90,00
Moms   25,63
Betaling i alt til Elnet Midt   128,13
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 0,00
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   2,81
Betaling i alt til Energinet.dk   14,04
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

142,17


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1.januar 2021 skal du kun betale 0,80 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

PR. 1/7 2021 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 5,68
Elafgift Afgift til staten 90,00
Moms   23,92
Betaling i alt til Elnet Midt   119,60
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 0,00
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   2,81
Betaling i alt til Energinet.dk   14,04
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

133,64

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

PR. 1/7 2021 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 3,95
Elafgift Afgift til staten 90,00
Moms   23,49
Betaling i alt til Elnet Midt   117,44
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 0,00
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   2,81
Betaling i alt til Energinet.dk   14,04
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

131,48

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 972,00
Moms 243,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.215,00

PR. 1/4 2021 - KUNDEKATEGORI C

Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 19,17
Elafgift* Afgift til staten 90,00
Moms   27,29
Betaling i alt til Elnet Midt   136,46
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 0,00
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   2,81
Betaling i alt til Energinet.dk   14,04
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

150,50


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1.januar 2021 skal du kun betale 0,80 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

PR. 1/4 2021 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,68
Elafgift Afgift til staten 90,00
Moms   24,42
Betaling i alt til Elnet Midt   122,10
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 0,00
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   2,81
Betaling i alt til Energinet.dk   14,04
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

136,14

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

PR. 1/4 2021 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 5,95
Elafgift Afgift til staten 90,00
Moms   23,99
Betaling i alt til Elnet Midt   119,94
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 0,00
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   2,81
Betaling i alt til Energinet.dk   14,04
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

133,97

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 972,00
Moms 243,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.215,00
TYPE KR. INKL. MOMS

 

Parcelhus 18.062,50
Bolig i tæt/lav bebyggelse 14.312,50
Lejlighed i etagebyggeri 11.937,50
Enfase-installation til teknisk brug 2.093,75
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger 6.268,75
Ehvervsinstallation indtil 25 amp. 18.062,50

Alle installationer:

Pr. amp. ved udvidelse udover 25 amp.

1.343,75
Ladestandere 1.343,75

PR. 1/1 2021 - KUNDEKATEGORI C

Kundekategori C omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 17,50
Elafgift* Afgift til staten 90,00
Moms   26,88
Betaling i alt til Elnet Midt   134,38
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 1,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   3,08
Betaling i alt til Energinet.dk   15,41
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

149,79


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1.januar 2021 skal du kun betale 15,80 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

PR. 1/1 2021 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,68
Elafgift Afgift til staten 90,00
Moms   24,42
Betaling i alt til Elnet Midt   122,10
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 1,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   3,08
Betaling i alt til Energinet.dk   15,41
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

137,51

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 444,00
Moms 111,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

555,00

 

PR. 1/1 2021 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 5,95
Elafgift Afgift til staten 90,00
Moms   23,99
Betaling i alt til Elnet Midt   119,94
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 6,10
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 1,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,23
Moms   3,08
Betaling i alt til Energinet.dk   15,41
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

135,35

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 972,00
Moms 243,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.215,00
keyboard_arrow_up