Betaling til netselskabet

Priser og gebyrer 2020

Gebyroversigten er gældende fra den 1. januar 2020

GEBYRER

KR. INKL. MOMS

Opkræves af netselskabet hos kunden

 
Gebyr for indbetalingskort fremsendt pr. post eller i e-Boks 45,00
Gebyr for betalings- og leverandørservice 8,00
Betalingsaftale  (momsfri)  105,00
For sen betaling fra erhvervskunde (momsfri)  310,00
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning (momsfri)  720,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.418,75
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.750,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 543,75
Nedlæggelse af målerinstallation 950,00
Nedtagning af måler 925,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.387,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.731,25
Rykker til kunde ved for sen betaling (momsfri)  100,00
Udbringning af måler 300,00

Opkræves af elhandelsselskabet hos kunden på vegne af netselskabet

 
Aflæsningsbesøg 693,75
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 837,50
Forgæves kørsel 700,00
Fjernbetjent afbrydelse 131,25
Fjernbetjent genåbning 131,25
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 325,00
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Opstart af fogedforretning  987,50
Genopsætning af nedtaget måler 987,50
Genåbning 781,25
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.806,25
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.775,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.487,50
Målerundersøgelse på stedet 981,25
Nedtagning af måler 875,00
Rykker for manglende selvaflæsning 87,50
Skønnet aflæsning 81,25

Direkte til elhandler

 
For sen betaling fra elhandler (momsfri)  310,00
Rykker til elhandler ved for sen betaling (momsfri)  100,00

 

TYPE KR. INKL. MOMS

 

Parcelhus 18.500,00
Bolig i tæt/lav bebyggelse 14.687,50
Lejlighed i etagebyggeri 12.187,50
Enfase-installation til teknisk brug 2.137,50
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger 6.412,50
Ehvervsinstallation indtil 25 amp. 18.500,00

Alle installationer:

Pr. amp. ved udvidelse udover 25 amp.

1.375,00
Ladestandere (kr. pr. amp.) 656,25

PR. 1/10 2020 - KUNDEKATEGORI C-SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,04
Elafgift* Afgift til staten 89,20
Moms   26,31
Betaling i alt til Elnet Midt   131,55
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,20
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   4,02
Betaling i alt til Energinet.dk   20,11
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

151,66


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1.januar 2020 skal du kun betale 21,00 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 504,00
Moms 126,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

630,00

 

PR 1/10 2020 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,04
Elafgift Afgift til staten 89,20
Moms   26,31
Betaling i alt til Elnet Midt   131,55
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,20
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   4,02
Betaling i alt til Energinet.dk   20,11
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

151,66

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.272,00
Moms 318,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.590,00

 

PR 1/10 2020 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,29
Elafgift Afgift til staten 89,20
Moms   24,12
Betaling i alt til Elnet Midt   120,61
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,20
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   4,02
Betaling i alt til Energinet.dk   20,11
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

140,72

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.272,00
Moms 318,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.590,00

 

PR 1/10 2020 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 5,60
Elafgift Afgift til staten 89,20
Moms   23,70
Betaling i alt til Elnet Midt   118,50
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,20
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   4,02
Betaling i alt til Energinet.dk   20,11
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

138,61

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 2.854,00
Moms 713,50

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

3.567,50

PR. 1/7 2020 - KUNDEKATEGORI C-SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,04
Elafgift* Afgift til staten 89,20
Moms   26,31
Betaling i alt til Elnet Midt   131,55
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   4,12
Betaling i alt til Energinet.dk   20,61
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

152,16


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1.januar 2020 skal du kun betale 21,00 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 504,00
Moms 126,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

630,00

 

PR 1/7 2020 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,04
Elafgift Afgift til staten 89,20
Moms   26,31
Betaling i alt til Elnet Midt   131,55
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   4,12
Betaling i alt til Energinet.dk   20,61
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

152,16

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.272,00
Moms 318,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.590,00

 

PR 1/7 2020 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,29
Elafgift Afgift til staten 89,20
Moms   24,12
Betaling i alt til Elnet Midt   120,61
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   4,12
Betaling i alt til Energinet.dk   20,61
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

141,22

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.272,00
Moms 318,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.590,00

 

PR 1/7 2020 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 5,60
Elafgift Afgift til staten 89,20
Moms   23,70
Betaling i alt til Elnet Midt   118,50
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   4,12
Betaling i alt til Energinet.dk   20,61
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

139,11

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 2.854,00
Moms 713,50

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

3.567,50

PR. 1/4 2020 - KUNDEKATEGORI C-SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,04
Elafgift* Afgift til staten 89,20
Moms   26,31
Betaling i alt til Elnet Midt   131,55
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   3,99
Betaling i alt til Energinet.dk   19,98
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

151,53


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1.januar 2020 skal du kun betale 21,00 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 504,00
Moms 126,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

630,00

 

PR 1/4 2020 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,04
Elafgift Afgift til staten 89,20
Moms   26,31
Betaling i alt til Elnet Midt   131,55
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   3,99
Betaling i alt til Energinet.dk   19,98
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

151,53

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.272,00
Moms 318,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.590,00

 

PR 1/4 2020 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,29
Elafgift Afgift til staten 89,20
Moms   24,12
Betaling i alt til Elnet Midt   120,61
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   3,99
Betaling i alt til Energinet.dk   19,98
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

140,59

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.272,00
Moms 318,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.590,00

 

PR 1/4 2020 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 5,60
Elafgift Afgift til staten 89,20
Moms   23,70
Betaling i alt til Elnet Midt   118,50
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   3,99
Betaling i alt til Energinet.dk   19,98
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

138,48

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 2.854,00
Moms 713,50

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

3.567,50

PR. 1/1 2020 - KUNDEKATEGORI C-SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,04
Elafgift* Afgift til staten 89,20
Moms   26,31
Betaling i alt til Elnet Midt   131,55
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 2,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   3,12
Betaling i alt til Energinet.dk   15,61
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

147,16


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1.januar 2020 skal du kun betale 21,00 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 504,00
Moms 126,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

630,00

 

PR 1/1 2020 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,04
Elafgift Afgift til staten 89,20
Moms   26,31
Betaling i alt til Elnet Midt   131,55
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 2,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   3,12
Betaling i alt til Energinet.dk   15,61
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

147,16

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.272,00
Moms 318,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.590,00

 

PR 1/1 2020 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,29
Elafgift Afgift til staten 89,20
Moms   24,12
Betaling i alt til Elnet Midt   120,61
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 2,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   3,12
Betaling i alt til Energinet.dk   15,61
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

136,22

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.272,00
Moms 318,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.590,00

 

PR 1/1 2020 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 5,60
Elafgift Afgift til staten 89,20
Moms   23,70
Betaling i alt til Elnet Midt   118,50
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,30
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 2,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,19
Moms   3,12
Betaling i alt til Energinet.dk   15,61
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

134,11

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 2.854,00
Moms 713,50

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

3.567,50

keyboard_arrow_up