Betaling til netselskabet

Priser og gebyrer 2019

Gebyroversigten er gældende fra den 1. januar 2019

GEBYRER

KR. INKL. MOMS

Opkræves af netselskabet hos kunden

 
Gebyr for indbetalingskort fremsendt pr. post eller i e-Boks 45,00
Gebyr for betalings- og leverandørservice 8,00
Betalingsaftale  (momsfri)  105,00
For sen betaling fra erhvervskunde (momsfri)  310,00
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning (momsfri)  720,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.418,75
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.750,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 543,75
Nedlæggelse af målerinstallation 950,00
Nedtagning af måler 925,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.387,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.731,25
Rykker til kunde ved for sen betaling (momsfri)  100,00
Udbringning af måler 300,00

Opkræves af elhandelsselskabet hos kunden på vegne af netselskabet

 
Aflæsningsbesøg 693,75
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 837,50
Forgæves kørsel 700,00
Fjernbetjent afbrydelse 131,25
Fjernbetjent genåbning 131,25
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 325,00
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Opstart af fogedforretning  987,50
Genopsætning af nedtaget måler 987,50
Genåbning 781,25
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.806,25
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.775,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.487,50
Målerundersøgelse på stedet 981,25
Nedtagning af måler 875,00
Rykker for manglende selvaflæsning 87,50
Skønnet aflæsning 81,25

Direkte til elhandler

 
For sen betaling fra elhandler (momsfri)  310,00
Rykker til elhandler ved for sen betaling (momsfri)  100,00

 

TYPE KR. INKL. MOMS

 

Parcelhus 18.125,00
Bolig i tæt/lav bebyggelse 14.375,00
Lejlighed i etagebyggeri 12.000,00
Enfase-installation til teknisk brug 2.100,00
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger 6.293,75
Ehvervsinstallation indtil 25 amp. 18.125,00

Alle installationer:

Pr. amp. ved udvidelse udover 25 amp.

1.350,00
Ladestandere (kr. pr. amp.) 643,75

PR. 1/10 2019 - KUNDEKATEGORI C-SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,15
Elafgift* Afgift til staten 88,40
Moms   25,64
Betaling i alt til Net8800   128,19
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 7,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   3,94
Betaling i alt til Energinet.dk   19,70
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

147,89


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1. maj 2018 skal du kun betale 25,70 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 530,00
Moms 132,50

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

662,50

 

PR 1/10 2019 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,15
Elafgift Afgift til staten 88,40
Moms   25,64
Betaling i alt til Net8800   128,19
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 7,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   3,94
Betaling i alt til Energinet.dk   19,70
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

147,89

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.324,00
Moms 331,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.655,00

 

PR 1/10 2019 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,36
Elafgift Afgift til staten 88,40
Moms   23,94
Betaling i alt til Net8800   119,70
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 7,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   3,94
Betaling i alt til Energinet.dk   19,70
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

139,40

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.324,00
Moms 331,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.655,00

 

PR 1/10 2019 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 4,96
Elafgift Afgift til staten 88,40
Moms   23,34
Betaling i alt til Net8800   116,70
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 7,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   3,94
Betaling i alt til Energinet.dk   19,70
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

136,40

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 2.281,00
Moms 570,25

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

2.851,25

PR. 1/7 2019 - KUNDEKATEGORI C-SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,15
Elafgift* Afgift til staten 88,40
Moms   25,64
Betaling i alt til Net8800   128,19
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 0,00
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   2,04
Betaling i alt til Energinet.dk   10,20
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

138,39


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1. maj 2018 skal du kun betale 25,70 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 530,00
Moms 132,50

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

662,50

 

PR 1/7 2019 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,15
Elafgift Afgift til staten 88,40
Moms   25,64
Betaling i alt til Net8800   128,19
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 0,00
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   2,04
Betaling i alt til Energinet.dk   10,20
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

138,39

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.324,00
Moms 331,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.655,00

 

PR 1/7 2019 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,36
Elafgift Afgift til staten 88,40
Moms   23,94
Betaling i alt til Net8800   119,70
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 0,00
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   2,04
Betaling i alt til Energinet.dk   10,20
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

129,90

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.324,00
Moms 331,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.655,00

 

PR 1/7 2019 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 4,96
Elafgift Afgift til staten 88,40
Moms   23,34
Betaling i alt til Net8800   116,70
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 0,00
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   2,04
Betaling i alt til Energinet.dk   10,20
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

126,90

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 2.281,00
Moms 570,25

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

2.851,25

PR. 1/4 2019 - KUNDEKATEGORI C-SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,15
Elafgift* Afgift til staten 88,40
Moms   25,64
Betaling i alt til Net8800   128,19
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 2,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   2,57
Betaling i alt til Energinet.dk   12,83
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

141,02


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1. maj 2018 skal du kun betale 25,70 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 530,00
Moms 132,50

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

662,50

 

PR 1/4 2019 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,15
Elafgift Afgift til staten 88,40
Moms   25,64
Betaling i alt til Net8800   128,19
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 2,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   2,57
Betaling i alt til Energinet.dk   12,83
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

141,02

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.324,00
Moms 331,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.655,00

 

PR 1/4 2019 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,36
Elafgift Afgift til staten 88,40
Moms   23,94
Betaling i alt til Net8800   119,70
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 2,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   2,57
Betaling i alt til Energinet.dk   12,83
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

132,53

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.324,00
Moms 331,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.655,00

 

PR 1/4 2019 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 4,96
Elafgift Afgift til staten 88,40
Moms   23,34
Betaling i alt til Net8800   116,70
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 2,10
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   2,57
Betaling i alt til Energinet.dk   12,83
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

129,53

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 2.281,00
Moms 570,25

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

2.851,25

PR. 1/1 2019 - KUNDEKATEGORI C-SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,15
Elafgift* Afgift til staten 88,40
Moms   25,64
Betaling i alt til Net8800   128,19
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,20
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   3,59
Betaling i alt til Energinet.dk   17,95
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

146,14


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1. maj 2018 skal du kun betale 25,70 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 530,00
Moms 132,50

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

662,50

 

PR 1/1 2019 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,15
Elafgift Afgift til staten 88,40
Moms   25,64
Betaling i alt til Net8800   128,19
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,20
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   3,59
Betaling i alt til Energinet.dk   17,95
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

146,14

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.324,00
Moms 331,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.655,00

 

PR 1/1 2019 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,36
Elafgift Afgift til staten 88,40
Moms   23,94
Betaling i alt til Net8800   119,70
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,20
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   3,59
Betaling i alt til Energinet.dk   17,95
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

137,65

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 1.324,00
Moms 331,00

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

1.655,00

 

PR 1/1 2019 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ELNET MIDT

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 4,96
Elafgift Afgift til staten 88,40
Moms   23,34
Betaling i alt til Net8800   116,70
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 4,40
Systemtarif Offentlige forpligtelser 3,60
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 6,20
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,16
Moms   3,59
Betaling i alt til Energinet.dk   17,95
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

134,65

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Elnet Midt 2.281,00
Moms 570,25

Abonnementsbetaling til Elnet Midt inklusive moms

2.851,25

keyboard_arrow_up