Betaling til netselskabet

Priser og gebyrer 2018

GEBYRER

KR. INKL. MOMS

Gebyroversigten er gældende fra den 1. januar 2018

Opkræves af netselskabet hos kunden

 
Betalingsaftale  (momsfri)  105,00
For sen betaling fra erhvervskunde (momsfri)  310,00
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning (momsfri)  720,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.418,75
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.750,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 543,75
Nedlæggelse af målerinstallation 950,00
Nedtagning af måler 925,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.387,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.731,25
Rykker til kunde ved for sen betaling (momsfri)  100,00
Udbringning af måler 300,00

Opkræves af elhandelsselskabet hos kunden på vegne af netselskabet

 
Aflæsningsbesøg 693,75
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 837,50
Forgæves kørsel 700,00
Fjernbetjent afbrydelse 131,25
Fjernbetjent genåbning 131,25
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 325,00
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Opstart af fogedforretning  987,50
Genopsætning af nedtaget måler 987,50
Genåbning 781,25
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.806,25
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.775,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.487,50
Målerundersøgelse på stedet 981,25
Nedtagning af måler 875,00
Rykker for manglende selvaflæsning 87,50
Skønnet aflæsning 81,25

 

TYPE KR. INKL. MOMS

Tilslutningsbidrag 2018

Parcelhus 17.375,00
Bolig i tæt/lav bebyggelse 13.750,00
Lejlighed i etagebyggeri 11.500,00
Enfase-installation til teknisk brug 2.012,50
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger 6.025,00
Ehvervsinstallation indtil 25 amp. 17.375,00

Alle installationer:

Pr. amp. ved udvidelse udover 25 amp.

1.293,75

Midlertidig installation (indtil 1 år/ingen inv.bidrag):

Maksimalt 3x35 amp.

1.565,00

Midlertidig installation (indtil 1 år/ingen inv.bidrag):

Over 3x35 amp.

Faktiske omkostninger
Ladestandere (kr. pr. amp.) 612,50

 

PR. 1/10 2018 - KUNDEKATEGORI C-SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,95
Elafgift* Afgift til staten 91,40
Moms   26,59
Betaling i alt til Net8800   132,94
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 3,80
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,20
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 9,40
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,14
Moms   4,39
Betaling i alt til Energinet.dk   21,93
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

154,87


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1. maj 2018 skal du kun betale 25,70 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 629,00
Moms 157,25

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

786,25

 

PR 1/10 2018 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,95
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   26,59
Betaling i alt til Net8800   132,94
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 3,80
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,20
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 9,40
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,14
Moms   4,39
Betaling i alt til Energinet.dk   21,93
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

154,87

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 1.428,00
Moms 357,00

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

1.785,00

 

PR 1/10 2018 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,10
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   24,63
Betaling i alt til Net8800   123,13
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 3,80
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,20
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 9,40
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,14
Moms   4,39
Betaling i alt til Energinet.dk   21,93
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

145,06

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 1.428,00
Moms 357,00

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

1.785,00

 

PR 1/10 2018 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 4,93
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   24,08
Betaling i alt til Net8800   120,41
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 3,80
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,20
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 9,40
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,14
Moms   4,39
Betaling i alt til Energinet.dk   21,93
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

142,34

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 2.847,00
Moms 711,75

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

3.558,75

 

PR. 1/7 2018 - KUNDEKATEGORI C-SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,95
Elafgift* Afgift til staten 91,40
Moms   26,59
Betaling i alt til Net8800   132,94
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 3,80
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,20
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 8,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,14
Moms   4,19
Betaling i alt til Energinet.dk   20,93
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

153,87


* Hvis strøm er din primære opvarmningsform til en helårsbolig kan du evt. få reduceret elafgift - læs mere her. Fra 1. maj 2018 skal du kun betale 25,70 øre pr. kWh uden moms i reduceret elvarmeafgift.
 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 629,00
Moms 157,25

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

786,25

 

PR 1/7 2018 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,95
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   26,59
Betaling i alt til Net8800   132,94
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 3,80
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,20
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 8,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,14
Moms   4,19
Betaling i alt til Energinet.dk   20,93
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

153,87

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 1.428,00
Moms 357,00

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

1.785,00

 

PR 1/7 2018 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,10
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   24,63
Betaling i alt til Net8800   123,13
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 3,80
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,20
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 8,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,14
Moms   4,19
Betaling i alt til Energinet.dk   20,93
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

144,06

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 1.428,00
Moms 357,00

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

1.785,00

 

PR 1/7 2018 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 4,93
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   24,08
Betaling i alt til Net8800   120,41
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 3,80
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,20
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 8,60
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,14
Moms   4,19
Betaling i alt til Energinet.dk   20,93
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

141,34

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 2.847,00
Moms 711,75

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

3.558,75

 

PR. 1/4 2018 - KUNDEKATEGORI C - SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,95
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   26,59
Betaling i alt til Net8800   132,94
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 16,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   6,33
Betaling i alt til Energinet.dk   31,66
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

164,60

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 618,00
Moms 154,50

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

772,50

PR 1/4 2018 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,95
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   26,59
Betaling i alt til Net8800   132,94
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 16,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   6,33
Betaling i alt til Energinet.dk   31,66
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

164,60

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 1.418,00
Moms 354,50

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

1.772,50

 

 

PR 1/4 2018 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,10
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   24,63
Betaling i alt til Net8800   123,13
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 16,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   6,33
Betaling i alt til Energinet.dk   31,66
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

154,79

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 1.418,00
Moms 354,50

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

1.772,50

 

PR 1/4 2018 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 4,93
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   24,08
Betaling i alt til Net8800   120,41
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 16,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   6,33
Betaling i alt til Energinet.dk   31,66
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

152,07

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 2.838,00
Moms 709,50

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

3.547,50

 

PR. 1/1 2018 - KUNDEKATEGORI C - SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,95
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   26,59
Betaling i alt til Net8800   132,94
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 3,80
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,20
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 14,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,14
Moms   5,76
Betaling i alt til Energinet.dk   28,81
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

161,74

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 629,00
Moms 157,25

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

786,25

PR 1/1 2018 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet i elnettet på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 14,95
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   26,59
Betaling i alt til Net8800   132,94
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 3,80
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,20
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 14,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,14
Moms   5,76
Betaling i alt til Energinet.dk   28,81
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

161,74

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 1.428,00
Moms 357,00

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

1.785,00

 

PR 1/1 2018 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet elnettet direkte i en 10/0,4 kV transformerstation på 0,4 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,10
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   24,63
Betaling i alt til Net8800   123,13
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 3,80
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,20
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 14,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,14
Moms   5,76
Betaling i alt til Energinet.dk   28,81
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

151,93

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 1.428,00
Moms 357,00

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

1.785,00

 

PR 1/1 2018 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter som hovedregel kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL NET8800

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 4,93
Elafgift Afgift til staten 91,40
Moms   24,08
Betaling i alt til Net8800   120,41
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 3,80
Systemtarif Offentlige forpligtelser 4,20
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 14,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,14
Moms   5,76
Betaling i alt til Energinet.dk   28,81
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

149,22

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Net8800 2.847,00
Moms 711,75

Abonnementsbetaling til Net8800 inklusive moms

3.558,75

 

keyboard_arrow_up