Betaling til Netselskabet

Priser og gebyrer 2017

GEBYRER

KR. INKL. MOMS

Gebyroversigten er gældende fra den 1. januar 2017

Opkræves af netselskabet hos kunden

 
Betalingsaftale  (momsfri)  105,00
For sen betaling fra erhvervskunde (momsfri)  310,00
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning (momsfri)  720,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.175,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.562,50
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 418,75
Nedlæggelse af målerinstallation 950,00
Nedtagning af måler 856,25
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.087,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.731,25
Rykker til kunde ved for sen betaling (momsfri)  100,00
Udbringning af måler 268,75

Opkræves af elhandelsselskabet hos kunden på vegne af netselskabet

 
Aflæsningsbesøg 562,50
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 725,00
Fjernbetjent afbrydelse 131,25
Fjernbetjent genåbning 131,25
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 325,00
Fogedforretning, udkørende Efter regning
Opstart af fogedforretning Efter regning eller 987,50
Genopsætning af nedtaget måler 887,50
Genåbning 687,50
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.537,50
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.775,00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.487,50
Målerundersøgelse på stedet 800,00
Nedtagning af måler 825,00
Rykker for manglende selvaflæsning 93,75
Skønnet aflæsning 81,25

 

TYPE KR. INKL. MOMS

Tilslutningsbidrag 2017

Parcelhus 16.937,50
Bolig i tæt/lav bebyggelse 13.437,50
Lejlighed i etagebyggeri 11.187,50
Enfase-installation til teknisk brug 1.962,50
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger 5.887,50
Ehvervsinstallation indtil 25 amp. 16.937,50

Alle installationer:

Pr. amp. ved udvidelse udover 25 amp.

1.262,50

Midlertidig installation (indtil 1 år/ingen inv.bidrag):

Maksimalt 3x35 amp.

1.525,00

Midlertidig installation (indtil 1 år/ingen inv.bidrag):

Over 3x35 amp.

Faktiske omkostninger
Ladestandere (kr. pr. amp.) 600,00

 

PR. 1/10 2017 - KUNDEKATEGORI C - SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug under 100.000 kWh, og hvor målerne automatisk aflæses hvert kvartal.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,41
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   26,85
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   134,26
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 16,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   6,33
Betaling i alt til Energinet.dk   31,66
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

165,92

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 618,00
Moms 154,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

772,50

PR 1/10 2017 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug mellem 100.000 og 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. Kunderne overgår til C-time året efter, at det årlige forbrug har oversteget 100.000 kWh.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,41
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   26,85
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   134,26
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 16,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   6,33
Betaling i alt til Energinet.dk   31,66
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

165,92

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.418,00
Moms 354,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

1.772,50

 

 

PR 1/10 2017 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug over 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. Kunderne overgår til B-lav året efter, at det årlige forbrug har oversteget 200.000 kWh. Som undtagelse kan være kunder, hvis forbrug tidligere har oversteget 200.000 kWh. Når forbruget i 3 år har været under 200.000 kWh overgår kunderne til C-time.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,54
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   24,64
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   123,18
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 16,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   6,33
Betaling i alt til Energinet.dk   31,66
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

154,84

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.418,00
Moms 354,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

1.772,50

 

PR 1/10 2017 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau, altså på højspændingsniveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 5,41
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   24,10
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   120,51
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 16,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   6,33
Betaling i alt til Energinet.dk   31,66
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

152,17

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 2.838,00
Moms 709,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

3.547,50

 

PR. 1/7 2017 - KUNDEKATEGORI C - SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug under 100.000 kWh, og hvor målerne automatisk aflæses hvert kvartal.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,41
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   26,85
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   134,26
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 12,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   5,33
Betaling i alt til Energinet.dk   26,66
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

160,92

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 618,00
Moms 154,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

772,50

 

PR 1/7 2017 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug mellem 100.000 og 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. Kunderne overgår til C-time året efter, at det årlige forbrug har oversteget 100.000 kWh.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,41
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   26,85
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   134,26
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 12,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   5,33
Betaling i alt til Energinet.dk   26,66
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

160,92

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.418,00
Moms 354,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

1.772,50

 

PR 1/7 2017 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug over 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. Kunderne overgår til B-lav året efter, at det årlige forbrug har oversteget 200.000 kWh. Som undtagelse kan være kunder, hvis forbrug tidligere har oversteget 200.000 kWh. Når forbruget i 3 år har været under 200.000 kWh overgår kunderne til C-time.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,54
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   24,64
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   123,18
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 12,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   5,33
Betaling i alt til Energinet.dk   26,66
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

149,84

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.418,00
Moms 354,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

1.772,50

 

PR 1/7 2017 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau, altså på højspændingsniveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 5,41
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   24,10
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   120,51
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 12,90
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   5,33
Betaling i alt til Energinet.dk   26,66
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

147,17

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 2.838,00
Moms 709,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

3.547,50

 

PR. 1/4 2017 - KUNDEKATEGORI C - SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug under 100.000 kWh, og hvor målerne automatisk aflæses hvert kvartal.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,41
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   26,85
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   134,26
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 14,40
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   5,71
Betaling i alt til Energinet.dk   28,54
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

162,80

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 618,00
Moms 154,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

772,50

PR 1/4 2017 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug mellem 100.000 og 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. Kunderne overgår til C-time året efter, at det årlige forbrug har oversteget 100.000 kWh.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,41
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   26,85
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   134,26
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 14,40
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   5,71
Betaling i alt til Energinet.dk   28,54
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

162,80

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.418,00
Moms 354,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

1.772,50

PR 1/4 2017 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug over 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. Kunderne overgår til B-lav året efter, at det årlige forbrug har oversteget 200.000 kWh. Som undtagelse kan være kunder, hvis forbrug tidligere har oversteget 200.000 kWh. Når forbruget i 3 år har været under 200.000 kWh overgår kunderne til C-time.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,54
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   24,64
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   123,18
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 14,40
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   5,71
Betaling i alt til Energinet.dk   28,54
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

151,72

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.418,00
Moms 354,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

1.772,50

 

PR 1/4 2017 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau, altså på højspændingsniveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 5,41
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   24,10
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   120,51
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 14,40
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   5,71
Betaling i alt til Energinet.dk   28,54
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

149,05

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 2.838,00
Moms 709,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

3.547,50

 

PR. 1/1 2017 - KUNDEKATEGORI C - SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug under 100.000 kWh, og hvor målerne automatisk aflæses hvert kvartal.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,41
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   26,85
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   134,26
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 17,30
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   6,43
Betaling i alt til Energinet.dk   32,16
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

166,42

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 618,00
Moms 154,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

772,50

 

PR 1/1 2017 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug mellem 100.000 og 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. Kunderne overgår til C-time året efter, at det årlige forbrug har oversteget 100.000 kWh.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 16,41
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   26,85
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   134,26
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 17,30
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   6,43
Betaling i alt til Energinet.dk   32,16
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

166,42

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.418,00
Moms 354,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

1.772,50

PR 1/1 2017 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug over 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. Kunderne overgår til B-lav året efter, at det årlige forbrug har oversteget 200.000 kWh. Som undtagelse kan være kunder, hvis forbrug tidligere har oversteget 200.000 kWh. Når forbruget i 3 år har været under 200.000 kWh overgår kunderne til C-time.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 7,54
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   24,64
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   123,18
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 17,30
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   6,43
Betaling i alt til Energinet.dk   32,16
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

155,34

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.418,00
Moms 354,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

1.772,50

PR 1/1 2017 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau, altså på højspændingsniveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET

 

PRIS PR. KWH I ØRE

Nettarif Transportbetaling 5,41
Elafgift Afgift til staten 91,00
Moms   24,10
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   120,51
 

Betaling til Energinet.dk

 

Pris pr. kwh i øre

Transmissionsnettarif til overliggende net Transportbetaling 5,90
Systemtarif Offentlige forpligtelser 2,40
PSO-tarif Offentlige forpligtelser 17,30
Balancetarif Offentlige forpligtelser 0,13
Moms   6,43
Betaling i alt til Energinet.dk   32,16
 

Betaling i alt pr. kWh eksklusive strømpris

 

152,67

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 2.838,00
Moms 709,50

Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet inklusive moms

3.547,50

 

keyboard_arrow_up