Priser og gebyrer 2016

GEBYRER KR. INKL. MOMS

Gebyroversigten er gældende fra den 1. januar 2016

Faktureringsgebyr for fremsendelse af papirfaktura 35,00
Rykkerskrivelse (momsfrit)     100,00
Inkassomeddelelse (momsfrit)     100,00
Inkassobesøg (momsfrit)     250,00
Lukkebesøg (momsfrit)     400,00
Genoplukning 500,00
Genoplukning efter normal arbejdstid 1.000,00
Betalingsaftale (momsfrit)     100,00
Fogedforretning udkørsel - se note 1 437,50
Selvaflæsningskort - rykker 87,50
Selvaflæsningskort - aflæsningsbesøg 300,00
Ekstraordinær måleraflæsning med regning 250,00
Ekstraordinær opkrævning ved flytning 81,25
Udskift af regningskopi 43,75
Målerundersøgelse på stedet 437,50
Målerundersøgelse på værksted Efter regning
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 168,75
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op - 1 m 687,50
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op - 2 m 1.187,50
Nedtagning af måler/aftagerpunkt 718,75
Genetablering af måler/aftagerpunkt 687,50
Gebyr for skønnet aflæsning 81,25
Uberettiget forbrug (ulovlig gentilslutning) 1.375,00
Fjernbetjent afbrydelse (momsfrit)     150,00
Fjernbetjent genetablering 250,00
Udbringning af måler 206,25
Oprettelse af VE-anlæg 1.500,00
Rentesats, når faktura er betalt for sent Efter gældende behov

Note 1: Der skal tillægges de faktiske omkostninger til foged.

TYPE KR. INKL. MOMS

Tilslutningsbidrag 2016

Parcelhus 17.125,00
Bolig i tæt/lav bebyggelse 13.563,00
Lejlighed i etagebyggeri 11.313,00
Enfase-installation til teknisk brug 1.981,00
Ungdoms-, ældre- og plejeboliger 5.938,00
Ehvervsinstallation indtil 25 amp. 17.125,00

Alle installationer:

Pr. amp. ved udvidelse udover 25 amp.

1.275,00

Midlertidig installation (indtil 1 år/ingen inv.bidrag):

Maksimalt 3x35 amp.

1.525,00

Midlertidig installation (indtil 1 år/ingen inv.bidrag):

Over 3x35 amp.

Faktiske omkostninger
Ladestandere (kr. pr. amp.) 606,00

 

PR. 1/10 2016 - KUNDEKATEGORI C - SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug under 100.000 kWh, og hvor målerne automatisk aflæses hvert kvartal.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 12,95
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 22,10
Afgift til staten Energiafgift 88,50
Moms   32,94
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   164,69

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 600,00
Moms 150,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 750,00

 

Strømprisen

​Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR 1/10 2016 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug mellem 100.000 og 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. Kunderne overgår til C-time året efter, at det årlige forbrug har oversteget 100.000 kWh

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 12,95
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 22,10
Afgifter til staten Energiafgift 88,50
Moms   32,94
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   164,69

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.400,00
Moms 350,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 1750,00

 

​Strømprisen

Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR 1/10 2016 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug over 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. Kunderne overgår til B-lav året efter, at det årlige forbrug har oversteget 200.000 kWh. Som undtagelse kan kunder, hvis forbrug tidligere har oversteget 200.000 kWh. Når forbruget i 3 år har været under 200.000 kWh overgår kunderne til C-time.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 6,72
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 22,10
Afgifter til staten Energiafgift 88,50
Moms   31,38
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   156,90

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.400,00
Moms 350,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 1750,00

 

​Strømprisen

Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR 1/10 2016 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau, altså på højspændingsniveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 5,21
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 22,10
Afgifter til staten Energiafgift 88,50
Moms   31,00
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   155,01

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 3000,00
Moms 750,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 3750,00

 

​Strømprisen

Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR. 1/7 2016 - KUNDEKATEGORI C - SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug under 100.000 kWh, og hvor målerne automatisk aflæses hvert kvartal.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 18,35
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 20,30
Afgift til staten Energiafgift 88,50
Moms   33,84
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   169,19

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 600,00
Moms 150,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms  750,00

 

Strømprisen

​Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR 1/7 2016 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori B-høj omfatter kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau, altså på højspændingsniveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 18,35
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 20,30
Afgifter til staten Energiafgift 88,50
Moms   28,34
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   154,29

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.400,00
Moms 350,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 1750,00

 

​Strømprisen

Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR 1/17 2016 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug over 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. Kunderne overgår til B-lav året efter, at det årlige forbrug har oversteget 200.000 kWh. Som undtagelse kan kunder, hvis forbrug tidligere har oversteget 200.000 kWh. Når forbruget i 3 år har været under 200.000 kWh overgår kunderne til C-time.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 8,56
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 20,30
Afgifter til staten Energiafgift 88,50
Moms   31,39
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   156,95

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS i KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.400,00
Moms 350,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 1750,00

 

​Strømprisen

Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR 1/7 2016 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau, altså på højspændingsniveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 6,43
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 20,30
Afgifter til staten Energiafgift 88,50
Moms   30,85
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   154,29

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.400,00
Moms 350,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 1.750,00

 

​Strømprisen

Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR. 1/4 2016 - KUNDEKATEGORI C - SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug under 100.000 kWh, og hvor målerne automatisk aflæses hvert kvartal.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 18,35
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 24,70
Afgift til staten Energiafgift 88,50
Moms   34,94
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   174,69

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 600,00
Moms 150,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 750,00

 

Strømprisen

​Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR 1/4 2016 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug mellem 100.000 og 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. kunderne overgår til C-time året efter, at det årlige forbrug har oversteget 100.000 kWh

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 18,35
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 24,70
Afgifter til staten Energiafgift 88,50
Moms   34,94
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   174,69

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.400,00
Moms 350,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 1.750,00

 

​Strømprisen

Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR 1/4 2016 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug over 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. Kunderne overgår til B-lav året efter, at det årlige forbrug har oversteget 200.000 kWh. Som undtagelse kan kunder, hvis forbrug tidligere har oversteget 200.000 kWh. Når forbruget i 3 år har været under 200.000 kWh overgår kunderne til C-time.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 8,56
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 24,70
Afgifter til staten Energiafgift 88,50
Moms   32,49
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   162,45

 

ABONNEMENT PR. ÅR KR. INKL. MOMS
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.400,00
Moms 350,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 1.750,00

 

​Strømprisen

Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR 1/4 2016 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau, altså på højspændingsniveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 6,43
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 24,70
Afgifter til staten Energiafgift 88,50
Moms   31,95
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   159,78

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 1.400,00
Moms 350,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 1.750,00

 

​Strømprisen

Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR. 1/1 2016 - KUNDEKATEGORI C - SKABELON

Kundekategori C-skabelon omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug under 100.000 kWh, og hvor målerne automatisk aflæses hvert kvartal.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 17,54
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 26,10
Afgift til staten Energiafgift 88,50
Moms   35,09
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   175,43

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 600,00
Moms 150,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 750,00

 

Strømprisen

​Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR 1/1 2016 - KUNDEKATEGORI C-TIME

Kundekategori C-time omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug mellem 100.000 og 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. kunderne overgår til C-time året efter, at det årlige forbrug har oversteget 100.000 kWh

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 17,54
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 26,10
Afgifter til staten Energiafgift 88,50
Moms   35,09
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   175,43

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 3.000,00
Moms 750,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 3.750,00

 

​Strømprisen

Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR 1/1 2016 - KUNDEKATEGORI B-LAV

Kundekategori B-lav omfatter som hovedregel kunder, der har et årligt forbrug over 200.000 kWh, og hvor målerne løbende indsender forbrug, således at afregningen kan ske på månedsbasis. Kunderne overgår til B-lav året efter, at det årlige forbrug har oversteget 200.000 kWh. Som undtagelse kan kunder, hvis forbrug tidligere har oversteget 200.000 kWh. Når forbruget i 3 år har været under 200.000 kWh overgår kunderne til C-time.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 8,95
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 26,10
Afgifter til staten Energiafgift 88,50
Moms   32,94
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   164,69

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 3.000,00
Moms 750,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 3.750,00

 

​Strømprisen

Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

PR 1/1 2016 - KUNDEKATEGORI B-HØJ

Kundekategori B-høj omfatter kunder, der er tilsluttet på 10 kV niveau, altså på højspændingsniveau.

Bemærk venligst at nedenstående beløb pr. kWh kun er en del af den samlede strømpris. Se yderligere forklaring nedenfor.

BETALING TIL ENERGI VIBORG ELNET   PRIS PR. KWH I ØRE
Transportbetaling Til overliggende net 4,30
Transportbetaling Til Energi Viborg Elnet 7,65
Offentlige forpligtigelser Systemtarif 3,90
Offentlige forpligtigelser PSO-tarif 26,70
Afgifter til staten Energiafgift 88,50
Moms   32,61
Betaling i alt til Energi Viborg Elnet   163,06

 

ABONNEMENT PR. ÅR PRIS I KR
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet 3.000,00
Moms 750,00
Abonnementsbetaling til Energi Viborg Elnet + moms 3.750,00

 

​Strømprisen

Strømprisen er sammesat af tre dele:

grafiktilpriserogbetingelser

Den første del er betalingen går til dit strømforsyningsselskab for dit forbrug af strøm. Betalingen fastsættes alt efter, hvilken strømaftale du har og består af et strømabonnement og en pris pr. kWh strøm.

Den anden del af stømprisen består af betalingen for transporten af strøm til din bolig (aftagestedet). Denne betaling opkræver dit netselskab ved dit strømforsyningsselskab, hvorfor betaling til netselskabet fremgår på samme regning som strømmen. Der betales ikke nogen form for tillæg eller forttjeneste til strømforsyningsselskabet.

Den tredje og sidste del af strømprisen betår af skat og afgifter (PSO, systemtarif og energiafgift), som strømforsyningsselskabet opkræver hos dig for den danske stat.

 

keyboard_arrow_up