Mangler du strøm?

Hvis du er uden strøm i hjemmet, og du har tjekket sikringer og relæ, så skal du tage kontakt til din lokale elinstallatør.

Er lyset gået i hele dit område, så er det vores opgave at finde og rette fejlen et sted ude i kabelnettet. Du kan hjælpe os ved at oplyse os om strømsvigt ved at ringe til os på telefon 8928 8800.

Du kan se, om det er akutte eller planlagte afbrydelser i nedenstående "Driftsstatus fra Elnet Midt" eller kort over alle afbrydelser i hele Danmark.

Driftsstatus Elnet Midt

Får du strøm fra Elnet Midt?

Hvis din strøm er gået, og du normalt får strøm fra vores elnet, kan du i nedenstående "Driftsstatus" eller kortoversigt tjekke driftsforstyrrelser for vores forsyningsområde.

Driftsstatus alle netselskaber

Strøm fra andre elnetsselskaber?

Hvis dit strøm er gået, og du får strøm fra andre elnetselskaber end Elnet Midt, kan du med fordel tjekke nedenstående kort over driftsforstyrrelser i hele landet.

keyboard_arrow_up